APTOMAr-vegg.jpg
APTOMAr-rpt-presentations.jpg
APTOMAr_exhibition-new.jpg
APTOMAr-red-tread..jpg
APTOMAr-red-tread_2.jpg
APTOMAr-logoer-1.jpg
APTOMAr-brosjyrer_2.jpg
APTOMAT-HOLDE-ILL..jpg
aptomar-prosyre-på-bord_1.jpg

Aptomar_ Visuell identitet

KUNDE
Aptomar AS
Aptomar tilbyr høyteknologisk sikkerhets og navigasjonsutstyr for maritim- og offshore industrien i hele verden.

LEVERANSE
GRAFISK DESIGN
Grafisk profil

ILLUSTRASJON
Illustrasjoner til ulike stands messer.
Photoshop

PRINT DESIGN
Brosjyre
Postere

DIGITAL DESIGN
PowerPoint

MESSE/UTSTILLINGS DESIGN
Konsept skisser
(3D tegninger, produksjon, gjennomføring og organisering levert av NPG Norwegian Promotion Group)