GLEDI.3-skog.jpg
GLEDI.3profil-6.jpg
GLEDI.3profil-5.jpg
GLEDI.3profil-3.jpg
Gled_3.jpg
Gled_2.jpg
gleditsh-konsept.jpg
Gled_front-21.jpg

Gleditsch Konferansen_ Visuell identitet.

KUNDE
Trøndelag Teater
Gleditsch Konferansen

LEVERANSE

GRAFISK DESIGN
Logo konsept

ILLUSTRASJON
Plakat illustrasjon