OX_BAKGRUNNSBILDE-KVO.jpg
KVO_FØR-ETTER.jpg
KVO_ann_1.jpg
KVO_ann_2.jpg
KVO_plakat-3.jpg
KVO_plakat-2.jpg
KVO_plakat-4.jpg
KVO_plakat-6.jpg

KVO Kraftverkene i Orkla_Visuell identitet.

KUNDE
KVO Kraftverkene i Orkla

Kraftverkene i Orkla er et system av vannkraftverk som utnytter vannføring og fallhøyder i Orklavassdraget med bielver. Driftssentralen ligger på Berkåk i Rennebu.

OPPGAVE
Kraftverket er en stor bidragyter i lokalsamfunnet med både sysselsetting, kommuneøkonomi og sponsing. Men få vet helt hva og hvilke aktiviteter kraftverket bidrar med.

LØSNING
Vi tok utgangpunkt i logosymbolet og lar dette spille hovedrollen i kommunikasjonen. Uttrykket endrer seg etter hva vi har å fortelle. Bakgrunn/bildemotiv etc. velges slik at det er relevans mellom hva som skal fortelles og som ivaretar virksomheten på best mulig måte. Tagline også – lokal drivkraft

Å bruke logoen som et kommunikasjonskonsept er et grep vi ofte bruker.

LEVERANSE

GRAFISK DESIGN
Grafisk profil

PRINT DESIGN
Annonser

ILLUSTRASJON
Photoshop brand bilder

STRATEGI
Kommunikasjonskonsept