OX_dagskolenblomsterpike-2.jpg
OX_dagskolen_1.jpg
OX_dagskolen_brosjyre-1.jpg
OX_dagskolenbrosjyreoppslag.jpg
OX_dagskolen_ppt-skjerm.jpg
OX_dagskolen_pipad_skjerm.jpg
OX_dagskolen_shirts.jpg

Dagskolen. Trondheim kommune. Visuell identitet.

PROSJEKT INFO.

KUNDE
DAGSKOLEN. Trondheim kommune.

LEVERANSE

GRAFISK DESIGN
Visuell identitet
Brosjyre
Keynote/PowerPoint

TEKST
Signe Vinge