Konsek_rapport1_face.jpg
Konsel_logobilde_face.jpg
Konsel_lmoil_face.jpg
Konsekppt_face.jpg
Konsek_reklameart_face.jpg

Visuell identitet – Konsek

Kunde: Konsek

Sektor: Offentlig forvaltning

Tjeneste: Visuell identitet

 

Konsek

Konsek Trøndelag er et interkommunalt sekretariat for 37 kontrollutvalg i Trøndelag.
Selskapet ble opprettet 1.1.2018 etter en fusjon mellom Komsek Trøndelag og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge,
og har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor i Trondheim.