Konsek_rapport1_face.jpg Konsel_logobilde_face.jpg Konsel_lmoil_face.jpg Konsekppt_face.jpg Konsek_reklameart_face.jpg

r

Visuell identitet – Konsek

Konsek

Konsek Trøndelag er et interkommunalt sekretariat for 37 kontrollutvalg i Trøndelag.
Selskapet ble opprettet 1.1.2018 etter en fusjon mellom Komsek Trøndelag og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge,
og har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor i Trondheim.

Oppdrag

Utviklen én felles identitet for de to kontorene.