tskjorte-fugl.jpg
intact-logo.jpg
intact-forside2.jpg
intact-bil.jpg
tegnet-fugl.jpg

Logo

KUNDE
Statkraft, Vattenfall, Statoil, TrønderEnergi Kraft, Energi Norge, NINA, NVE og Norges Forskningsråd har satt i gang prosjektet INTACT.
Et prosjekt som skal jobbe for å redusere risikoen for konflikter mellomfugler og vindturbiner.

LEVERANSE

GRAFISK DESIGN
Logo

PRINT DESIGN
Brosjyre