OX_oisamling.jpg
Oi_eye_halv_4.jpg
oi_holde-konsept.jpg
Oi_posekopp_2_halv_1.jpg
oi-lakselbok-3_.jpg
OiLkokk_foarmat_web_B.jpg
Oikommplattform_nyweb.jpg
oi-platt-bok-2_.jpg
oi-platt-bok-1_.jpg
oi-ølbok_mann_.jpg
OI-DRIKKE-PLAKAT.jpg
OI-divPLAKAT.jpg
KVO_plakat-7.jpg
OiLkokk_2kokk_web.jpg
Oi-luktejente_h_1.jpg
oi-skjorte-3.jpg
oi_tomatbil.jpg
OX_oi-logo-konsept_1.jpg
OX_oi-logo-konsept_2.jpg

Visuell identitet – Oi!

KUNDE
Hist Høyskolen i Sør-Trøndelag

OPPGAVE
Oxygen Design fikk som oppgave å lage navn og visuell identitet til et nytt ressurssenter for mat og drikke i Trøndelag.
Visjonen var å bidra til å sette Trøndelag og trøndersk mat på kartet.
Den visjonen er formulert slik. Trøndersk mat et skapende samlingspunkt.

LØSNING
Dramatiseringskonseptet er: Matopplevelse.
En matopplevelse kan være god, dårlig, positiv, negativ,overraskende, osv.
Vi skal bruke hele spekteret. Alt, unntatt de likegyldige opplevelsene.
Navnet Oi! er en viktig del av dramatiseringskonseptet.
Når vi kombinerer Oi! med bilder styrer vi til en vissgrad hvordan leseren tolker Oi!
Samtidig er det et mål at kommunikasjonen har rom for tolkning.
Et underskudd på informasjon gir et overskudd på mening!

LEVERANSE

GRAFISK DESIGN
Logo

STRATEGI
Kommunikasjonsplattform
Navn

INFORMASJONSDESIGN
RollUp design

PRINT DESIGN
Annonser
Brosjyre