Kjennetegn_grafisk-profil.jpg
Lith_forside.jpg
Lith_poster-2.jpg
Lith_poster-4.jpg
Lith_logo-2-vertikal.jpg
Lith_poster-3.jpg
Lith_poster-5.jpg
Lith_poster-6.jpg
Lith_poster-8.jpg
Lith_poster-9.jpg
Lith_typografi.jpg
Lith_poster-7.jpg
Lith_bakgrunner.jpg
Lith_poster-15.jpg
Lith_klær.jpg
Lith_poster-12.jpg
Lith_poster-13.jpg
Lith_poster-10.jpg
Lith_poster-14.jpg

Grafisk profil / Visuell identitet >

Grafisk profil. Visuel identitet.
Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt gjennom helhetlig grafisk design, det vil si gjennom bilder og tekst som har en felles visuell utforming.

Produktet av dette arbeidet kalles en grafisk profil, og omfatter bruken av logoer og merker, farger og skrift på websider og trykksaker (visittkort, brosjyrer, annonser, plakater og annet),
profilerings- og reklameartikler, skilt, uniformer, bildekor og liknende.

En profil er noe som utmerker seg på en karakteristisk måte med særtrekk og egenart. Behovet for profilering kommer når for eksempel en bedrift eller organisasjon ønsker å markere seg overfor kunder og medlemmer, og vil framstå tydelig og gjenkjennelig, enhetlig og velorganisert. En grafisk profil kan også styrke bedriftskulturen og de ansattes opplevelse av enhet. Nye profiler kan dessuten gi signaler om generell fornyelse og nye mål for virksomheten.

En grafisk profil er et sett med retningslinjer for virksomhetens visuelle framtoning.