Tekst-visualisering-og-dramatisering.jpg
OX_DB_GAME_1e.jpg
OX_game-of-Acq._Visuals-sketch_v3-8.png
ppt.website-of-the-game.jpg
ppt.game-1.jpg
ppt.story-of-the-game.jpg
OX_Ind.LOGOS_.jpg
OXramberg-poster-kontorpsd.jpg
OX_Ind.poster_sæbø.jpg
OX_Ind.poster_rimstad.jpg
OX_Ind.poster_dyb.jpg
OX_DB_upload_2.jpg
OX_DB_upload_2b.jpg
OX_DB_upload_3.jpg
OX_DB_upload_1psd.jpg
OX_DB_upload_4.jpg
OX_DB_upload_5.jpg
OX_DB_upload_1plakat-vegg.jpg
OX_DB_upload_6b.jpg
OX_DB_upload_9.jpg
OX_DB_upload_7.jpg
DB_11.jpg
TE_2217maitog22_3.png
NEW-values_-1.jpg
NEW-values_ANSVARLIG-1.jpg
NEW-values_ÅPEN-1.jpg

Visuell kommunikasjon i strategiprosesser >

Visualisering og dramatisering i strategiproseser
Design og visuell kommunikasjon er et verdifullt virkemiddel i endringsprosesser. Design kan brukes til å løse problemer, endre holdninger og forenkle strategiske viktige valg.
Design kan brukes til involvering og forankring. Design skaper begeistring. Dramatiseringen skal være et redskap for å forankre prosessen hos arbeidsgruppa og forenkle det videre arbeidet.
Dramatiseringene kan være i form av budskap på intranett, plakater i fellesarialer, powerpoint, video, T-shirts, onlinespill eller andre medier som kan påvirke ledere/medarbeidere i prosessen til ønsket handling.

Eksemplene er fra Danse Bank og TrønderEnergi.