knus-merket-3.jpg
<img src="designprosess.jpg alt=oxygen design">
<img src="designprosess.jpg alt=oxygen design">
<img src="designprosess.jpg alt=oxygen design">
OX_Svan_Før_1..jpg
Ox_oppsumeringsdok_svanholm.jpg
OX_Svan_Før_3B..jpg
OX_Svan_Før_13B..jpg
OX_Svan_Før_8.jpg
OX_Svan_Før_9.jpg
OX_Svan_Før_15.jpg
OX_Svan_Før_9´10.jpg
OX_trønderemergi_før_etterpsd.jpg
OX_strategi_TE_Knus-4.jpg
OX_strategi_TE_Knus.jpg
OX_strategi_TE_Knus-farger.jpg
Ox_munker-1.jpg
OX_strategi_Statkraft-2.jpg
OX_strategi_Statkraft-3.jpg
OX_strategi_Statkraft.jpg
OX_workshop-5-1.jpg
Ox_workshop-6.jpg
OX_Knus_Renate-1.jpg
Ox_workshop-nye-logo.jpg
Ox_workshop-nye-farger.jpg

“Knus Merket” >

Strategisk design
Vi jobber best når vi samarbeider tett med kundene. Da kombineres deres kunnskap med våre synspunkter. Dette gir et klart bilde av merkevaren, dens målgruppe og konkurrenter samt det markedet den jobber i. Vi liker å jobbe innenfra og ut/nedenfra og opp. Målet er å identifisere hva som gjør merket unikt, relevant, differensiert og hvilken historie vi skal fortelle.

TJENESTER
Merkeevaluering
Merket brytes ned bit for bit for å oversikt og se helheten.

Workshop
Oxygen bruker ulike metoder og verktøy i innsiktasfasen. Avhengig av oppdragets størrelse og ambisjoner.

Arbeidsdokument for veien videre
Etter ”Knus Merket” strukturer vi materialet som har kommet frem og lager en arbeidsdokument. Formålet med et slikt dokument er å strukturere de tankene, ønskene og premissene som man har kommet frem til i fellesskap. Dokumentet er visuelt og engasjerende og skal være et redskap for å forankre prosessen hos arbeidsgruppa, forenkle den videre designprosessen og kvalitetssikre produktene som skal leveres til slutt.