Bygg_blå.jpg
BHE_ny-visuell-identitet-v2-5.jpg
OXR-Hytter-brosjyre-før-etter.jpg
Svanholm-er-vår-viktigste-høytid-2.jpg
før_etter-brosj_svanholm-3.jpg
OX_Svanholm-til.fra-penng.jpg
OX_strategi_Svanholm-Knus-3.jpg
OX_billedformat-skilt-TT-2.jpg
OX_TE-før.etter_.jpg
OX_TE-symbolets-betydninger.jpg
OX_fiskefriluftslivfellesskap.jpg
VN_S_tre.jpg
oi-platt-bok-1_.jpg
OiLkokk_foarmat_web_B.jpg

“Bygg Merket” >

Merkeplattform – Identitetsplattform. En strategi å jobbe etter.
For å lykkes kreves det en tydelig og definert forståelse av hva du ønsker å oppnå og de aktivitetene du må gjennomføre for å komme dit. Målet er å synliggjøre en tydelig strategisk retning. En drivende idé som inspirerer til handling og gir føringer for merkets kommunikasjon, produkter/tjenester, omgivelser og oppførsel.
Vi jobber med en forenklet versjon av merkeplattformen i form av ei rot og et tre. Enkelt fortalt; det under jorda er det abstrakte og analytiske. Det vi konkluderer med her, tar vi med oss over til det konkrete og håndfaste; Grafisk design, visuell og språklig kommunikasjon, atferd, omgivelser og produkter/tjenester.
Det er kommunikasjon og omgivelser Oxygen Design holder på med.

TJENESTER
Merkeplattform